X-Small

Når det først skjer på Lista, da skjer det med store bokstaver. Foto: SrfSnoSk8