Bags

Maria Santi Bagtas kjører strapless for første gang. Demo Varberg med Oslo Kiteklubb. Foto:SrfSnoSk8Maria på Nugget i Varberg.